ترامپ با وجود شکست های حقوقی همچنان بر ادعاهای دروغین انتخابات اصرار داردپرزیدنت ترامپ روز جمعه بر روی ادعاهای بی اساس تر درباره تقلب در انتخابات متمرکز شد ، اگرچه همچنان با شکست های قانونی روبرو است. بن تریسی گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
کارکنان بیمارستان مینه سوتا در حال مبارزه با موارد در حال رشد COVID-19 هستند