ترامپ برای نتایج انتخابات به جمهوری خواهان در جورجیا حمله می کندادعاهای بی اساس رئیس جمهور ترامپ در مورد تقلب و توطئه در انتخابات ، محکومیت های شدید مدیر انتخابات گرجستان را برانگیخته است ، وی می گوید این ادعاهای بی اساس مقامات دولتی را در معرض خطر قرار می دهد. مارک استراسمن گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
هیئت مجمع جهانی ریکیاویک: قدرت ورزش