[ad_1]

ادعاهای بی اساس رئیس جمهور ترامپ در مورد تقلب و توطئه در انتخابات ، محکومیت های شدید مدیر انتخابات گرجستان را برانگیخته است ، وی می گوید این ادعاهای بی اساس مقامات دولتی را در معرض خطر قرار می دهد. مارک استراسمن گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر