به جرات می قدرت گفت به جهت تعمیر برج خنک کننده بزرگ ترین مزیت شرکت تهویه گستر راگا در مقایسه حیاتی سایر گروه ها، استعمال از کادری کارشناس و تحویل کاری حیاتی کیفیت به کارگزاران می باشد. حرفه کامپوزیت جریان یکنواخت تری از هوا را ایجاد می کند زیرا می تواند دارای چرخش پروفیل، شعاع حرفه را تغییر‌و تحول دهد.از کلیدی ترین مزایای این نوع پروانه برج خنک کننده می اقتدار به وزن پایین، ساخت صدای کم، هوادهی عمده و مصرف انرژی کمتر اشاره کرد. از همین جور عمده در بخش ها خشک و قلیل آب به کار گیری می شود زیرا همین بخشها دسترسی کمتری به آب دارند. بیشتر اختلال در به کار گیری پوشش های اپوکسی و دوام تحت آن را می اقتدار به عدم انطباق حرارتی اهمیت بتن مبنا ( این دستور در بخشها گرمسیر و سردسیر به خصوص در سازه های اهمیت بعدها بالا از حیاتی بالایی برخوردار می باشد که سبب ساز طبله شدن ، جداشدگی و یا این که سوراخ میل کردن پوشش می گردد ) ، عدم امکان تنفس بتن که نقش بالایی در اتحکام پوشش و دوام بتن دارد، مربوط دانست . از مزایای این دسته فن می اقتدار به قیمت مطلوب آن اشاره کرد اما اهمیت وزن زیادی می باشد. همین دسته فن برج خنک کننده از فرآورده آلومینیوم ساخته شده می باشد و این سبب ساز می شود وزن و لرزش کمتری داشته باشد و در مقابل شکستگی و خوردگی از مقاومت بالایی برخوردار باشد. نازل برج خنک کننده که به آن افشانک نیز گفته می شود، به صورت رزوه ای در سیستم پاشش آب کارگزاری می شود و وظیفه توزیع و پخش کردن آب بر روی پکینگ ها را برج خنک کننده بنیز بر عهده دارد. کویل : آب از سیستم وارد همین کویل ها می گردد و گرمای خویش را به درون برج خنک کننده میدهند که توسط نازل آب بر بر روی آنها پاشیده میشود تا خنک کاری صورت پذیرد. فن برج خنک کننده که به آن پروانه کولینگ تاور هم گفته می شود، وظیفه سوق‌دهی هوا به داخل برج خنک کننده را بر عهده دارد و استعمال از آن سبب می شود راندمان و بازدهی دستگاه ارتقاء پیدا کند. توزیع و پخش یکنواخت آب بوسیله نازل اهمیت کارایی و راندمان کولینگ تاور ارتباط مستقیم دارد، به همین برهان می بایست به طور تر و تمیز آنالیز شود و در شکل پیدایش رسوب و گرفتگی به جهت برطرف کردن آن اقدام کرد.

ایندکسر

کولر گازی اقساطی