[ad_1]

رئیس جمهور ترامپ و بانوی اول ملانیا ترامپ با موسیقی از خوانندگان دریایی نیروی دریایی و گروه دریایی رئیس جمهور ، روشنایی سالانه درخت ملی کریسمس در مقابل کاخ سفید را اداره کردند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر