یکی از از انواع حلقه های شیاردار، سوراخ دار یا چاک دار میباشند و غالبا در زیر ترین شیار در بالای انگشتی پیستون یا در یک شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون قرار می گیرند. بخش بیشتر گازی که از رینگ دانسیته بالایی عبور می کند پشت حلقه جرم پایینی یا این که رینگ وسط به دام می افتد همین دو رینگ چگالی به یاری یکدیگر فشار احتراق را تحمل کرده و مانع رد شدن کمپرس می شوند. هنگامی پشت حلقه دانسیته بالایی فشار تولید می شود رینگ به جداره سیلندر فشرده شده و این فشار رینگ را به سمت زیر و بر روی کف حلقه نشین می پمپ 9 پیستون ترک فشارد. در برخی موتورها از حلقه روغنی یک تکه و یک مسافت گذار در پشت آن استفاده می شود. از کروم به جهت کمتر سایش و افزایش مقاومت در برابر ساییدگی به کارگیری می شود. آب کروم را تنها می قدرت روی پیشانی بغل رینگی داد ولی گهگاه آن را بر بر روی پهلوهای بغل رینگی نیز می دهند. عمده رینگ های روغن سه تکه بوده و غالبا در آن ها دو بغل رینگی فولادی آب کروم شده به کار رفته است. روغن مازاد روی جداره سیلندر را دارای بغل رینگی های فولادی بالا و تحت فنر پیچشی حلقه پاک می کنند. فنر پیچشی داخل رینگ، بغل رینگی ها را از نیز قطع کرده و در عین حال آن ها را به سمت بالا و پایین و بیرون می راند. عمل رینگ های روغن همین است که پخش روغن بر روی جدار سیلندر را کنترل کرده و از مصرف غیر اضطراری و مازاد روغن خودداری کنند. وقتی موتور واضح میباشد پاره ای روغن مازاد به طور پیوسته به جداره سیلندر پاشیده می شود. در نتیجه روغن کاری به اندازه بین جداره سیلندر و پیستون و رینگ ها انجام می شود و روغن ذرات کربن و مواد جامد دیگر را نیز از جداره سیلندر شسته و در عین اکنون جداره سیلندر را هم خنک می نماید اما حلقه های دانسیته به تنهایی نمی توانند در حین زیر رفتن پیستون همگی ذره های مازاد را از جداره سیلندر پاک نمایند در سرانجام مقداری روغن اضافی به محیط احتراق رسیده و می سوزد.

ایندکسر

کولر گازی اقساطی