2: اشتغال: متقاضي مي بايست بدون شک در زمان ثبت اسم در يكي از شركتهاي پيمانكاري گزینه تاييد اشتغال داشته باشد و تنها در يكي از قراردادهاي دوره اي مستقيم (دست اول) ، شركت هاي معدني اصلي داراي قرارداد حفاري ، انفجار، باطله برداري و استخراج اهمیت شركت ملي صنايع مس ايران ، شركت هاي تامين نيروي انساني مستقيم اهمیت شركت ملي صنايع مس ايران و شركت هاي داراي قرارداد فروش اصلي اهمیت شركت ملي صنايع مس ايران(وابسته به موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران)كه در هم اکنون حاضر حداكثر در محدوده 10كيلومتري مجتمع ها مي باشد، درگیر به فعاليت باشند . 4: سلامت: نيروي انساني مورد لحاظ علاوه بر داشتن شرايط عمومي جذب بايستي از سلامت جسمي دارای تاييد واحد ايمني و طب ثبت شرکت افراد زیر 18 سال صنعتي برخوردار باشند. از جمله روشهای داشتن اقامت در کشور دیگر، کار نمودن و گسترش فعالیتهای اقتصادی، دریافت اقامت از نحوه ثبت کمپانی است. تبصره 6 : رانندگان شركتهاي پيمانكار حمل و نقل گزینه تاييد كه از سرشبكه شركت راهوار مس (مورد تاييد اداره راهداري) استفاده مي نمايند، در صورت داشتن شرايط گزینه نياز (سابقه تامين اجتماعي آن شركت ) و در شکل تقاضا مي بايستي حتماداراي كد فعال و مالك خودرو باشند بديهي هست در شکل جذب هر يك از مالكين امتياز خط و خودرو از فرد مذكور سلب مي گردد. حق اشتغال در شركت فعلي از فرد مذكور ، سلب خواهد شد. و در ضمن پذيرفته شدگان نهايي مهم علم به كاهش احتمالي دستمزد و مزايا ، حق هر دسته اعتراضي را از خویش سلب مي نمايند . تبصره 7: پيمانكاران شركت هاي طرف قرارداد اصلي حیاتی شرايط ذكر شده آگهي به هيچ عنوان حتي در صورت پرداخت حق بيمه توسط شركت اصلي مجاز به تصویب اسم در امتحان نمي باشند. تبصره 5: جمع سابقه افراد در شركت هاو قراردادهاي گزینه تائيد در هر شرايطي نبايد از 3650 روز كمتر باشد. 1: سابقه تجربي : دارا بودن دست‌کم 10 سال سابقه كار(حداقل 3650 روز سوابق بيمه ) در شركتهاي ذكر شده تا نقطه نهایی مهلت ثبت اسم (ملاك سوابق در شركتهاي مذكور تنها بر شالوده سوابق شخص در يكي از قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران- قيد شده در شرايط آگهي- بديهي می باشد ساير سوابق شخص متقاضي در آن شركت در خارج از محدوده قراردادي مذكور گزینه تائيد نمي باشد). 4 – پذيرفته شده گان صرفاً از بين بخش ها اعلام شده در جدول اعلامی به تناسب تخصص و سهميه هر ناحیه و محل خدمت آن ها به تشخيص کمپانی و بر مبنا شغل و بازه زمانی تحصيلي انتخابي شخص متقاضي در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابک تعيين خواهد شد. برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از ماده 3 قانون ثبت شرکتها ، شما ممکن است می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر

کولر گازی اقساطی