جراح عمومی آمریكا برای همه گیری ، ابتكاری برای محافظت از زنان باردار و مادران تازه واردجراح عمومی جروم آدامز صبح امروز به CBS می پیوندد و درباره نبرد این کشور علیه COVID-19 بحث می کند. بهترین پزشک کشور نیز برنامه خود را برای بهبود سلامت زنان باردار و مادران تازه به اشتراک گذاشته است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
دیو چاپل: "نمایش چاپل را تحریم کنید." آن را تماشا نکن مگر اینکه به من پول بدهند. "