[ad_1]

تعداد فزاینده ای از جمهوری خواهان می گویند كه بایدن رئیس جمهور منتخب باید گزارش های طبقه بندی شده اینتل را كه معمولاً به یك فرمانده كل ورودی ارائه می شود ، دریافت كند. این زمانی اتفاق می افتد که رئیس جمهور ترامپ همچنان به بیرون کشیدن مقامات از دولت ادامه می دهد. بن تریسی گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر