[ad_1]

“60 دقیقه” نگاه نادری به فرماندهی استراتژیک ایالات متحده پیدا می کند و اقدامات فوق العاده ای را که ارتش برای اطمینان از اینکه رئیس جمهور فقط می تواند حمله هسته ای انجام دهد ، نشان می دهد. دیوید مارتین گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر