جهان در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استمردم در سراسر جهان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مشاهده می کنند. خبرنگار خارجی CBS News ، هالی ویلیامز ، با کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه واکنش رهبران جهان به عدم اطمینان در انتخابات ، به CBSN در مسکو پیوست.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
دموکرات ها پس از بیش از انتظار مجلس نمایندگان مجلس "ویران" و تأمل کردند