حزب جمهوریخواه خلق گرجستان استراتژی خود را برای اولویت قرار دادن رای گیری پستی قبل از انتخابات دور دوم تغییر می دهد


در طول استراحت با رئیس جمهور ترامپ ، برخی از جمهوری خواهان در جورجیا اکنون پیام های خود را در مورد برگه های رای گیری حمل می کنند. در همین حال ، دموکراتها در کشور ، در حالی که بیشتر مبارزات دیجیتالی را در طول انتخابات عمومی انجام داده اند ، در زمینه سازماندهی در زمین سرمایه گذاری می کنند. لسلی سانچز ، تحلیلگر سیاسی و استراتژیست جمهوری خواه CBS News و آنتونی سیایت ، همیار سیاسی CBSN و استراتژیست دموکرات ، به لانا زاک از CBSN پیوستند تا در مورد چگونگی ارزیابی مجدد طرفین از استراتژی مبارزات انتخاباتی قبل از مرحله دوم ژانویه بحث کنند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*