خانواده تنسی با چراغ های کریسمس اوایل جشن و حال جشن می گیرند


یک پیشکسوت ارتش که قبلاً رادارها را تعمیر می کرد راهی جدید برای ایجاد چراغ های پیچیده کریسمس پیدا کرد. امسال مارک بیکن و همسرش آلیشیا به دلیل شیوع بیماری همه گیر تصمیم گرفتند پنجره تعطیلات خود را روشن کنند. خانواده بیکن به CBSN گفتند که می خواهند روحیه جامعه خود را بالا ببرند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
نهادهای نظارتی می گویند که گوگل دو کارمند خود را به طور غیرقانونی اخراج کرده و خواستار حقوق محل کار شده است