خانواده نایا ریورا پس از غرق شدن ، خواستار مرگ نادرست وی شده اندخانواده نایا ریورا پس از مرگ دلخراش این بازیگر زن در کالیفرنیا در تابستان امسال ، با طرح این ادعا که مقامات شهرستان ونتورا به شناگران نسبت به خطرات دریاچه پیرو هشدار نداده اند ، شکایت خود را برای مرگ اعلام کردند. گزارش سی بی اس لس آنجلس.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
چین پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک می گوید