[ad_1]

ویروس کرونا ویروس کرونا مانع انجام یک ماموریت خیریه خود در تهیه پتو برای کودکان نیازمند نشده است. جانت شملیان داستان خود را به اشتراک می گذارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir