[ad_1]

پس از یک وقفه 17 ساله در اعدام زندانیان فدرال ، وزارت دادگستری رئیس جمهور ترامپ در سال 2020 هشت زندانی فدرال را اعدام کرد و چهار مرد و یک زن دیگر قبل از روز بازیگری خواهند مرد. خبرنگار برجسته ملی دیوید بنیو انگیزه عمومی را برای متوقف کردن اعدام برنامه ریزی شده برای هفته آینده بررسی می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر