[ad_1]

دوست یکی از تهیه کنندگان هالیوود به طرز وحشیانه ای به قتل رسید. آیا او قربانی اوباش روسی ، زندگی عاشقانه تهیه کننده بود یا چیزی در رمان گرافیکی او وجود داشت که کلید را در خود نگه داشت؟ خبرنگار 48 ساعته مورین ماهر در حال تحقیق است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر