دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

همین روزنه یک مورد از انواع دریچه هایی می باشد که به صورت ساده یا طرح دار در سطح بازار دیده می شوند و به روزنه های تهویه مطبوع ساختمان شناخته می شوند به این روزنه ها که در بخش انتهایی رشته کویل ها یا اسپیلت داکت ها کارگزاشتن می شوند دریچه تماشا یا این که روزنه دسترسی نیز گفته می شود و به کارگیری از آن ها موجب می شود تا نیز سقف جلوه زیباتری پیدا نماید و هم راهی باشد به جهت دسترسی به سیستم حرفه کویل جهت تعمیر و نگهداری. در حالتی که درب روزنه بازدید رشته کویل اهمیت گریل، بصورت لولایی ساخته میگردد درب روزنه مشاهده فن کویل مهم قفلهای زیمنس که بر روی درب روزنه تعبیه میشود قابل باز و بسته شدن است. روزنه بازدید فن کویل ساده را میتوان نیز بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، در جای خویش نصب نمود. اضلاع فریمِ دریچه رشته کویل از جنس پروفیل آلومینیوم می باشد.زاویه برش این اضلاع دقیقا ۴۵ درجه در نظر گرفته می شود تا پس از اتصال در گوشه های قاب دریچه حرفه کویل زاویه ی قائمه یا ۹۰ جايگاه تشکیل گردد.برای اتصال همین اصلاع به نیز در گوشه های قاب از قطعه فلزی که از کالا ورق گالوانیزه و بصورت L رخ می باشد بهره جسته می شود.این گوشه ها یا این که کرنرها بصورت پِرسی در زوایای چهارگانه ی فریمِ روزنه حرفه کویل تثبیت شده و به فریم موقعیت یکپارچه و چهارگوش می بخشد.برای تکمیل مراحل ساخت فریمِ روزنه رشته کویل ،در این تراز نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی قاب به تعداد استاندارد بر اساس ابعاد و سایز دریچه حرفه کویل مبادرت می شود تا آنگاه از فرایند رنگ امیزی دچار پریدگیِ رنگ از ساختار کادر دریچه حرفه کویل نشویم. در این مرحله بایستی جای پیچ ها روی کادر تعبیه شود. شبکه لوله کشی سیستم کل آبی باید طوری طراحی شود که جریان آب در لولهها متوازن شود و هر ترمینال به مقدار گزینه نیاز خود آب سرد یا آب دریچه حرفه کویل تهویه گرم اخذ کند. به جهت طراحیِ ابعاد فریم روزنه دسترسی رشته کویل می بایست به بعد ها داخلیِ کلافِ فلزی یا چوبیِ زیرکارِ روزنه دسترسی حرفه کویل اعتنا نماییم.البته ابعاد کادر دریچه دسترسی فن کویل از هر طرف به اندازهی ۵ میل از ابعاد داخلیِ کلاف کوچکتر در نظر گرفته می‌گردد تا در زمان نصب دریچه دسترسی حرفه کویل بر بر روی کلاف مشکلی پیش نیاید. درمدار رجوع و برگشت معکوس از آنجا که مسیر رفت و بازگشت کلیه مدارهای موازی یک عدد است، توازن سیستم به خودی خود برقراراست. در صورتی همین گستره بزرگ باشد، مثلا به جهت اتاقی روبه جنوب که بارهای داخلی بالا ولی متغیری دارد، سیستم دو لولهای مناسب نیست. در صورتی روی حرفه کویلها ازشیر در اختیار گرفتن دوراهه به کار گیری میشود، همپا باحالت پاره بارشیرهای کنترل دوراهه بسته دریچه فن کویل سقفی اصفهان میشوند. در شرایطی که کمترین مقدار بارهای داخلی و بارهای ناشی از تابش خورشید درمعادله قرار داده شود، بالاترین دمای هوای بیرون که درآن نیاز به گرمایش می باشد بدست می آید.

حتما بخوانید:
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در مورد تأثیر همه گیر COVID-19