در بیمارستانی در رم تحت تأثیر همه گیر ویروس کرونا


ایتالیا در حال حاضر با ده ها هزار مورد جدید ویروس کرونا در روز دست و پنجه نرم می کند ، زیرا یک کشور که یک بار بیشتر از همه آسیب دیده است در حال مبارزه با موج جدید COVID-19 است که بر اروپا تأثیر می گذارد. کریس لیوسی نگاهی به بیمارستانی در رم انداخت که پزشکان در حال مبارزه با ویروس هستند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بایدن مقامات قدیمی سیاست خارجی را برای سمتهای اصلی انتخاب می کند