در حالی که سازمان ملل متحد کشورها را به اقدام سوق می دهد ، در مورد افزایش خطر هشدار می دهدسازمان جهانی هواشناسی ، آژانس سازمان ملل ، گزارش آب و هوای سال 2020 خود را منتشر کرده و چشم انداز خوبی نیست. Tanya Rivero از CBSN با مدیر عامل شرکت Covering Climate Now مارک هرتسگارد در مورد محصولات کلیدی تصمیم گیری گفتگو می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ساخت استخر - شرکت پارسیان استخر