[ad_1]

از آنجا که کنگره در مورد لایحه امداد COVID-19 در بن بست باقی مانده است ، چندین برنامه کمک فدرال در اواخر این ماه منقضی می شوند. این می تواند به طور بالقوه میلیون ها آمریکایی را تحت تأثیر قرار دهد. Axios Courtney Brown برای بررسی دقیق تر به CBSN پیوسته است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir