در گفتگو: لسلی اوگامز – اخبار CBS


خواننده و بازیگر لزلی اوگامس از شش سالگی به مدت هفت دهه در تجارت نمایش فعالیت داشته است. او از بازی در نمایش های موزیکال و اجرای سریال های شخصی خود گرفته تا نقش هایش در “ریشه ها” ، “امپراطوری” و “ددپول” ، با خبرنگار مو روکا در مورد مسئولیتی که به عنوان یکی از معدود آفریقایی آمریکایی هایی که به طور منظم در تلویزیون های اولیه ظاهر می شود ، صحبت کرد. جایی که جایی برای شکست نبود.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
حامیان ترامپ برای جمع می شوند "میلیون MAGA مارس"