دعا لیپا و برنامه او برای سلطه بر جهان


آخرین آلبوم دعا لیپا ، “Future Nostalgia” ، مجموعه ای از موفقیت های رقص – درست با شروع محاصره ها – که به موسیقی متن انزوای طرفداران او تبدیل شده است. برنده گرمی با خبرنگار رکسانا صابری در مورد عزم خود برای ترک خانه در 15 سالگی برای ایجاد حرفه موسیقی صحبت می کند. چگونه اشعار او عزت نفس رو به رشد او را به عنوان یک زن جوان در صنعت منعکس می کند. و اینکه چگونه او در طول COVID-19 به بهترین چیز بعدی در یک تور جهانی رسید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ملانیا ترامپ تزیینات کریسمس کاخ سفید در سال 2020 را ارائه می دهد.