[ad_1]

به نظر می رسد نانسی پلوسی نماینده مجلس ، برای چهارمین بار به عنوان رئیس اتاق پس از معرفی همكاران دموكرات وی برای این پست آماده است. این در حالی است که دموکرات ها به تازگی تعدادی از کرسی های پارلمان را از دست داده اند. تانیا سومانادر ، خبرنگار کروک مدیا ، به CBSN پیوسته است تا بحث کند که حزب می تواند از این انتخابات چه درس هایی بگیرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر