دولت ترامپ اجازه می دهد انتقال بایدن آغاز شودچندین کشور کلیدی نتایج را در برابر چالش های حقوقی شدید اما تاکنون بی نتیجه تأیید خواهند کرد. در همین حال ، حمایت رئیس جمهور ترامپ در میان برخی از جمهوری خواهان عالی رتبه در حال کاهش است. بن تریسی جدیدترین ها را دارد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*