دولت دانمارک به دلیل جهش COVID-19 ، دستور کشتن میلیون ها راسو را به حالت تعلیق درآورددانمارک پس از اینکه کشف شد جهش احتمالی COVID-19 بین حیوان و انسان منتقل شده است ، دستور کشتن کل جمعیت راسوها در این کشور را صادر می کند. لانا زاک گزارش CBSN.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
شهردار آستین به دلیل اصرار به ساکنان برای ماندن در خانه هنگام تعطیلات در مکزیک ، عذرخواهی کرد