[ad_1]

دکتر آنتونی فاوسی ، بهترین متخصص بیماری های عفونی کشور ، به مایجر می رود تا در مورد تایید واکسن COVID-19 در انگلیس ، یک طرح توزیع واکسن در ایالات متحده و دولت ورودی بایدن در این هفته از بحث در مورد “خرید با سرگرد گرت”.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر