دکتر آنتونی فاوچی در “The Takeout” – 4.12.20


دکتر آنتونی فاوسی ، بهترین متخصص بیماری های عفونی کشور ، به مایجر می رود تا در مورد تایید واکسن COVID-19 در انگلیس ، یک طرح توزیع واکسن در ایالات متحده و دولت ورودی بایدن در این هفته از بحث در مورد “خرید با سرگرد گرت”.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مشاوران CDC رای می دهند که کارکنان بهداشت و خانه های سالمندان ابتدا باید واکسن COVID-19 را دریافت کنند