دیوار مرزی ترامپ می تواند تهدیدی برای اکوسیستم سیرا مادره باشد


در هفته های آخر دولت ترامپ ، عجله برای تکمیل دیوار مرزی چالش برانگیزتر از Sierra Madre ، منطقه کوهستانی محل دیدار آریزونا و نیومکزیکو با مکزیک نیست. دیوار در آنجا همراه با قصدش برای جلوگیری از جلوگیری از بازگشت حیوانات نادر از مکزیک به ایالات متحده در شمال ، جایی که آب آشامیدنی بیشتری دارد ، متوقف می شود. میشل میلر منطقه را کاوش می کند و با متخصصان حفاظت از محیط زیست در مورد اهمیت حفظ تنوع زیستی منطقه صحبت می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
مارک ها در حال بحران های جهانی در حال تغییر استراتژی های بازاریابی هستند