رئیس جمهور ترامپ همچنان ادعا می کند که انتخاب وی به سرقت رفته است


رئیس جمهور ترامپ بدون مدرک ادعا می کند که در انتخابات سال 2020 تقلب در رای دهندگان صورت گرفته است. بن تریسی خبرنگار CBS کاخ سفید درباره آخرین ادعاهای رئیس جمهور بحث می کند و اینکه چرا فکر می کند اعضای خانواده را عفو می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با یادآوری پرل هاربر ، 75 سال بعد