[ad_1]

رئیس جمهور منتخب بایدن قرار است روز چهارشنبه با کارگران و صاحبان مشاغل کوچک تحت تأثیر بحران اقتصادی همه گیر دیدار کند. این زمانی اتفاق می افتد که گروه کوچکی از سناتورهای دو حزب روز سه شنبه از جزئیات برنامه خود برای سهولت COVID-19 رونمایی کردند. خبرنگار سیاسی CBS News Ed O’Keefe با جدیدترین موارد به CBSN AM پیوست.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir