رئیس جمهور منتخب جو بایدن امیدوار است قبل از شکرگذاری ، نامزدهای کابینه را معرفی کند


رئیس جمهور منتخب جو بایدن اظهار امیدواری کرد که علیرغم اینکه با تاخیر در دولت ترامپ روبرو شده است ، اما قبل از روز شکرگذاری به عنوان گزینه منتخب کابینه خود نامزد شود. Meagan Cassella ، یکی از نویسندگان Politico for Transitional Books ، به الین کوئیجیانو ، مجری Red & Blue CBSN پیوست تا در مورد برخی از رقیبان بالقوه کابینه بحث کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
زکی ریفورد ، نوجوان تگزاسی ، خانواده اش پس از دستگیری خشونت آمیز وی در مقابل خانه صحبت می کنند