[ad_1]

رئیس جمهور منتخب جو بایدن اظهار امیدواری کرد که علیرغم اینکه با تاخیر در دولت ترامپ روبرو شده است ، اما قبل از روز شکرگذاری به عنوان گزینه منتخب کابینه خود نامزد شود. Meagan Cassella ، یکی از نویسندگان Politico for Transitional Books ، به الین کوئیجیانو ، مجری Red & Blue CBSN پیوست تا در مورد برخی از رقیبان بالقوه کابینه بحث کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر