رئیس جمهور منتخب جو بایدن شورای انتقالی COVID-19 را اعلام می کندرئیس جمهور منتخب جو بایدن پس از تعطیلات آخر هفته تاریخی ، شورای انتقال COVID-19 را اعلام کرد. نیکول کیلیون گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بایدن و اقتصاد: این برای نمونه کارها شما چه معنی دارد

Leave a Comment