رئیس واکسن مونسف اسلاوی می بیند "نور در انتهای تونل" تا بهار منمونسف اسلاوی ، مدیر علمی Operation Warp Speed ​​، می گوید اولین زایمان های واکسن از یک روز پس از تأیید آغاز می شود.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*