رای گیری در لاتین ، بایدن را در نوادا به پیروزی می رسانددر نوادا ، جایی که جو بایدن برنده برنامه ریزی شده است ، رای لاتین به پیشبرد معاون رئیس جمهور پیشین کمک کرد. تقریباً دو سوم از حدود 250،000 رأی در آمریکای لاتین در این ایالت به بایدن تعلق گرفت. گزارش های Enrique Acevedo.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
متن رونمایی شده: دیوید بیسلی چهره به ملت ، 29 نوامبر سال 2020