رهبران جهان به بایدن برای پیروزی پیش بینی شده تبریک می گویند ، اما برخی انتظار دارند “نتایج رسمی”


رهبران از سراسر جهان به جو بایدن رئیس جمهور منتخب تبریک گفته اند. در روسیه و چین ، رسانه های دولتی قبل از تبریک به آنها انتخابات را آشفته نشان داده و منتظر “نتایج رسمی” بودند. گزارش های هالی ویلیامز.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
چین پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک می گوید