[ad_1]

رهبران از سراسر جهان به جو بایدن رئیس جمهور منتخب تبریک گفته اند. در روسیه و چین ، رسانه های دولتی قبل از تبریک به آنها انتخابات را آشفته نشان داده و منتظر “نتایج رسمی” بودند. گزارش های هالی ویلیامز.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر