رهبر NAACP در مورد تنوع در کابینه BIden و تعهد به حقوق شهروندیرئیس و مدیر عامل NAACP ، دریک جانسون به CBSN پیوسته است تا درباره اینکه چرا گروه های مدنی خواستار تنوع بیشتر در مناصب برتر کابینه جو بایدن رئیس جمهور هستند و تأیید مجدد تعهد به جامعه مدنی ، چه اهمیتی دارد. حقوق.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
آموزش تعمیرات لوازم خانگی [دوره جامع]