[ad_1]

رئیس و مدیر عامل NAACP ، دریک جانسون به CBSN پیوسته است تا درباره اینکه چرا گروه های مدنی خواستار تنوع بیشتر در مناصب برتر کابینه جو بایدن رئیس جمهور هستند و تأیید مجدد تعهد به جامعه مدنی ، چه اهمیتی دارد. حقوق.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر