[ad_1]

گرگ و تراویس مک مایکل ، پدر و پسری که به قتل احمد آربوری متهم شده اند ، روز پنجشنبه در یک فیلم شنیداری پیوند حضور یافت. جلسه دادرسی امروز ادامه خواهد داشت.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر