روند انتقال بایدن در حالی آغاز می شود که آژانس فدرال پس از هفته ها تأخیر منابع را باز می کندهفته های دیرتر ، امیلی مورفی ، مدیر اداره خدمات عمومی ، مراحل اولیه را برای واگذاری کنترل به دولت فدرال به طور رسمی مجاز دانست. پائولا رید گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*