[ad_1]

یک مرد خانواده ، متمرکز بر مرگ ، زندگی می کند تا از “قبر” خود صعود کند. چه کسی او را مرده می خواست؟ “48 ساعت” وارد سیم می شود ، که این طرح برای یک مرد اجیر شده را از بین برد. خبرنگار 48 ساعته پیتر ون سانت در حال تحقیق است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر