[ad_1]

یک زن شمالی در حال تماشای یک خوک زنده که در یک انبار خوابیده بود جان حیوان را پس از مشاهده آتش سوزی انبار نجات داد هرچند که 80 مایلی دورتر زندگی می کرد ، اما تا زمانی که به یک کشاورز دست پیدا نکرد همچنان به حیله های مختلف ادامه می داد. . گزارش شده توسط استیو هارتمن.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر