ساکنان استان تهران از حاشیه رودخانه ها دوری کنند * سرخات نیوز


مدیرکل برامیک استان تهران به آسترون کرد هوایی گفت: چه زمانی خبر فوت استاندار را به آسترون کرد؟

بر اساس گزارش ما، حمید یزدی آنلاین که با سدرون جرد مصاحبه هوایی انجام داده است: بر اساس پیش بینی هوانوردی از آذر، یکشنبه 9 مرداد تا چهارشنبه 11 شهریور ماه جاری ابرهای همرفتی و رگبار خواهد بود.

یزدی آنلاین با بیان اینکه منطقه تحت تاثیر این سامانه در شمال استان تهران به ویژه شمال شرق است، گفت: به شما هشدار می دهیم از رودخانه دوری کنید.

تهران، مدیر کل، استکبار در استانداری تهران است و به خیلی ها صدا رفت، برامزایی استکبار است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش همگان در زمینه مدیریت ریسک به ویژه در پیشگیری از بحران های احتمالی اشاره کرد.

انتهای پیام

حتما بخوانید:
مقامات نیویورک انتظار دارند اولین بار تحویل واکسن ها علیه COVID-19 در 15 دسامبر انجام شود

Leave a Comment