سبز برت سابق خود را به جرم جاسوسی برای روسیه متهم کردپیتر دبینز ، یک برت سبز سابق ، به دلیل افشای اسرار نظامی برای اطلاعات روسیه به مدت 15 سال گناه خود را پذیرفته است.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*