[ad_1]

رودی جولیانی ، وكیل شخصی وی ، روز شنبه گفت كه رئیس جمهور ترامپ برنامه ای برای واگذاری مسابقه جو بایدن ندارد و برنامه های انتخاباتی ترامپ برای ادامه چالش در مورد نتایج قانونی در بسیاری از كشورها است. لانا زاک ، خبرنگار CBSN ، با خبرنگار کمپین CBS News ، زاک هوداک ، در مورد پاسخ صحبت کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر