سخنگوی شهرستان نوادا اطلاعات به روز در مورد تعداد آرا را ارائه دادجو گلوریا ، رئیس ثبت احوال در شهرستان کلارک ، نوادا ، که شامل لاس وگاس است ، روز جمعه پس از گسترش رهبری جو بایدن در ایالت ، اطلاعاتی در مورد شمارش آرا در این شهرستان ارائه داد. جلسه توجیهی را تماشا کنید.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
یک مشاور توسعه واکسن برای Operation Warp Speed ​​در حال بحث درباره برنامه های توزیع است