سناتور شرود براون از سناتور دن سالیوان می خواهد که در مبادله تنش ماسک نزند


پس از آنکه سناتور دموکرات شارود براون از همکار خود سناتور جمهوری خواه دان سالیوان خواست که هنگام نشستن در دفتر ریاست جمهوری در طبقه سنا ماسک بپوشد ، تد کروز سناتور جمهوری خواه براون را “نشانه الاغ کامل” خواند به عنوان “نشانه فضیلت کاذب”. “


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو