سناتور می گوید شرکت مادر TikTok ارتباط مستقیمی با حزب کمونیست چین داردجاش هاولی سناتور میسوری می گوید TikTok موظف است جزئیات خود را با حزب کمونیست چین در میان بگذارد. 60 دقیقه دقیقه ، یکشنبه.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
به صورت زنده تماشا کنید: فرماندار نیویورک کوومو پیش از شکرگذاری ، COVID-19 را به روز می کند