شهردار شهر نیویورک بیل دی بلازیو کنترل ازدحام جمعیت برای درخت کریسمس مرکز راکفلربیل دی بلازیو ، شهردار نیویورک می گوید که برای بازدید از درخت کریسمس مرکز راکفلر ، بلیط برای جلوگیری از جمعیت همه گیر ویروس کرونا مورد نیاز است. سخنان وی را مشاهده کنید.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*