[ad_1]

آمریکا به زودی نسبت به اوایل سال جاری با یک وضعیت اضطراری ویروس کرونا مواجه خواهد شد ، شدیدتر – و بالقوه کشنده تر. در شیکاگو ، مقامات خواستار لغو کنوانسیون شکرگذاری توسط مردم شدند. دیوید بنیو جدیدترین ها را دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir