صدور فوری کارت های موقت اربعین در مشهد/ ادامه خدمات روز جمعه


صحت نیوز/ خراسان رضوی ریاس بلیس بلیس تعالیم و جدید جمعه قابیلی رادیات سدر و تدرید انی برق کذار مکاد عربین در تالار عرب آمنا علیم مشهد.

گروهبان عمید نودهی در گفتگو با سرخ نیوز در خصوص تاخیر در صدور گذرنامه به دلیل اربعین در خراسان رضوی، یکی از مشکلات کنونی تاخیر در اخذ گذرنامه و گذرنامه است. منطقه

وی ادامه داد: طی رصد استانداری خراسان رضوی در تهران، توانستیم کارت ترانزیت موقت ویژه تهران را صادر، چاپ و تحویل دهیم که در سایر استان ها به ندرت انجام می شود. این فرآیند در سالن ورزشی همنا لایم روبروی پاسگاه خراسان رضوی انجام می شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شهرستان تمدید گذرنامه با هماهنگی پلیس امنیت عمومی صورت می گیرد اما گذرنامه موقت فقط در مشهد صادر می شود. امکان فرآیند انتشار وجود ندارد. زائران مقیم شهر برای دریافت کارت باید به مشهد مقدس مراجعه کنند.

نودهی کرد: زائران باید ابتدا برای دریافت کارت موقت اربعین به کلانتری 10+ مراجعه کنند و سپس برای صدور، چاپ و تحویل کارت موقت اربعین به سالن سوم ورزشی روبروی خراسان رضوی در مشهد مراجعه کنند.

وی یادآور شد: روز جمعه 27 شهریورماه از ساعت 8 صبح تیراندازی برج استان کرزنامه و سالن آمین علیمه سدر کرزنامه انجام می شود.

نودهی گفت: از آن روز 5000 صفحه عرابین منتشر شد که پایین آن به عربین تبدیل شد. در حال حاضر 44000 گذرنامه در منطقه صادر شده است که مدت اعتبار آنها بیش از 6 ماه نیست.

حتما بخوانید:
تیم انتقالی بایدن برای دستیابی به جلسات اطلاعاتی تلاش می کنند

انتهای پیام

Leave a Comment