طبیعت: آبشارهای واشنگتنیکشنبه صبح ما را به آبشارهای رودخانه لوئیس سفلی نزدیک کوگار ، واشنگتن می برد. فیلمبردار: مایک گریفیت.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*