[ad_1]

طوفان با سرعت رشد سریع یوتا هنگام برخورد با آبهای غرب کارائیب در یک طوفان بسیار خطرناک از گروه 5 شدت گرفت. طوفان در حال نزدیک شدن به همان قسمت از آمریکای مرکزی بود که کمی بیش از یک هفته قبل توسط طوفان اتا مورد حمله قرار گرفت. جف براردلی ، کارشناس هواشناسی و کارشناس اقلیم CBS News با جدیدترین ها به Tanya Rivero از CBSN می پیوندد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir